Opinie / Ekspertyzy budowlane

Przy ocenie stanu technicznego obiektu budowlanego  przyjęto stosowanie czterech rodzajów opracowań technicznych. Są to: ocena techniczna, opinia techniczna, ekspertyza i orzeczenie techniczne. Wymienione opracowania techniczne są opracowywane na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej, powykonawczej (a w  razie jej braku na podstawie inwentaryzacji) i dokumentacji eksploatacyjnej a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń.

Zakres oferty

  • Wykonanie oceny technicznej
  • Wykonanie opinii technicznej
  • Wykonanie ekspertyzy technicznej
  • Wykonanie orzeczenia technicznego

Podstawowe różnice pomiędzy w/w opracowaniami:

Ocena techniczna dotyczy określonych zdarzeń, zjawisk lub procesów bez podawania przyczyn, ale z oceną zagrożeń i stanu obiektu. Ocena techniczna  to opracowanie, które oparte jest na tych samych zasadach, co sporządzanie projektów budowlanych. Ocena techniczna opisuje, analizuje i ocenia spodziewany (projektowany) stan techniczny obiektu budowlanego, opierając się na zasadach projektowych.

Opinia techniczna dotyczy określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk z procesu realizacji lub użytkowania. Może zawierać również osąd rozwiązań materiałowych oraz nakładów finansowych. Opinia wyraża mniemanie lub przekonanie o czymś, nie poparte procesem badawczym, stąd często jest subiektywna.

Ekspertyza techniczna zawiera dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, której zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, po zaistnieniu okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, itp.
Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazaniem skutecznych sposobów ich usunięcia.
Obejmuje na ogół inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów. Zawiera także sprawdzającą analizę statyczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku oraz formułuje wnioski końcowe.
Wnioski z ekspertyzy mają stanowić podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną.

Orzeczenie techniczne zawiera ocenę rozwiązań technicznych, zjawisk i zdarzeń zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektu budowlanego. Może również obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz ocenę nakładów finansowych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub zjawisk określa przyczyny ich powstania oraz formułuje ocenę końcową. Orzeczenie  to termin zarezerwowany dla ocen, w których rozstrzygane są sprawy sporne, oraz dla ocen o charakterze sprawdzenia lub weryfikacji.
Do terminów opinia i ekspertyza często daje się przymiotniki: techniczno-budowlana, konstrukcyjno-budowlana, techniczno-ekonomiczna, mykologiczna itp.
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem  stanu podłoża gruntowego.

Kierownik budowy Katowice,  Kierownik budowy Sosnowiec, Kierownik budowy Tychy, Kierownik budowy Częstochowa,  Kierownik budowy Zabrze, Kierownik budowy Gliwice, Kierownik budowy Siemianowice Śląskie, Kierownik budowy Chorzów,  Kierownik budowy Tarnowskie Góry, R Kierownik budowy uda Śląska, Kierownik budowy Siewierz, Kierownik budowy Mikołów, Kierownik budowy Mysłowice, Kierownik budowy Łaziska Górne, Kierownik budowy Orzesze, Kierownik budowy Będzin, Kierownik budowy Bytom, Kierownik budowy Czeladź, Kierownik budowy Wyry, Kierownik budowy Kobiór, Kierownik budowy Pszczyna , Kierownik budowy Jaworzno,  Kierownik budowy Dąbrowa Górnicza, Kierownik budowy Świętochłowice, Piekary Śląskie Kierownik budowy, Kierownik budowy Żory, Kierownik budowy śląsk, Kierownik budowy województwo śląskie, Kierownik budowy Paniówki, Kierownik budowy Chudów, Kierownik budowy Bujaków, Kierownik budowy Borowa Wieś, Kierownik budowy Łaziska, Kierownik budowy Ornontowice, Kierownik budowy Gierałtowice, Budowa domu od A do Z

Kierownik budowlany Katowice, Kierownik budowlany Sosnowiec, Kierownik budowlany Tychy, Kierownik budowlany Częstochowa, Kierownik budowlany Zabrze, Kierownik budowlany Gliwice, Kierownik budowlany Siemianowice Śląskie, Kierownik budowlany Chorzów, Kierownik budowlany Tarnowskie Góry, Kierownik budowlany Ruda Śląska, Kierownik budowlany Siewierz, Kierownik budowlany Mikołów, Kierownik budowlany Mysłowice, Kierownik budowlany Łaziska Górne, Kierownik budowlany Orzesze, Kierownik budowlany Będzin, Kierownik budowlany Bytom, Kierownik budowlany Czeladź, Kierownik budowlany Wyry, Kierownik budowlany Kobiór, Kierownik budowlany Pszczyna, Kierownik budowlany Jaworzno, Kierownik budowlany Dąbrowa Górnicza, Kierownik budowlany Świętochłowice, Kierownik budowlany Piekary Śląskie, Kierownik budowlany Żory, śląsk, Kierownik budowlany województwo śląskie, Budowa domu od A do Z