Kierownik Budowy Gliwice

Kierownik budowy w Gliwicach – prowadzę budowy na terenie Gliwic oraz całego  powiatu gliwickiego

Kiedy potrzebują Państwo skorzystać z usług KIEROWNIKA BUDOWY?

  • przy budowie domu
  • przy przebudowie domu
  • przy budowie garażu
  • przy przebudowie garażu
  • przy budowie wjazdu z drogi publicznej na teren posesji
  • przy przebudowie lokalu mieszkalnego, lokalu usługowego
  • przy zmianie sposobu użytkowania lokalu, mieszkaniu, domu inaczej obiektu budowlanego
  • przy przeglądach technicznych

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce Kierownik budowy oraz
Budowa domu od A do Z

Planujesz inwestycję w Gliwicach lub powiecie gliwickim – sprawdź informację w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu  Miasta Gliwice.

Niezbędna dokumentacja – druki możesz pobrać klikając na POBIERZ

Druki konieczne do rozpoczęcia: budowy domu (budowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbudowy)

1. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
2. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
(w zależności od zapisu widniejącego w pozwoleniu na budowę)
3. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (należy złożyć w miejscowym oddziale Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem robót – w przypadku niezłożenia tego druku budowa jest prowadzana nielegalnie/ samowolnie za co grozi odpowiedzialność karna i finansowa )
4. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego / projektanta sprawującego nadzór autorski (jeżeli taka zmiana zostanie dokonana w trakcie prowadzenia robót budowlanych)

Druki do zakończenia budowy:

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy bądź wniosek o pozwolenie na użytkowanie (w zależności od zapisu widniejącego w pozwoleniu na budowę) w przypadku zawiadamiania nie następuje kontrola nadzoru budowlanego budowy natomiast w przypadku pozwolenia na użytkowanie taka kontrola musie się odbyć w terminie do 21 dni od zgłoszenia po uprzednim powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Sanepid)
2. Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami od zatwierdzonego projektu
3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

 

Kierownik budowy gliwice